Choose format

In stock
NOK 339

Den andre norske filmhistorien

Filmens historie er gjerne synonymt med spillefilmens historie. Her - i filmhistoriens randsoner - finnes film i ulike former, korte og lange, både fiksjon og dokumentar. Noen er laget for en bestemt målgruppe, som ungdomsfilm, døvefilm og husmorfilm, andre har en bestemt agenda; slik for eksempel skolefilm, opplysningsfilm og arbeiderfilm har hatt. Andre løfter fram en bestemt tematikk, som ekspedisjonsfilm og filmer av og om innvandrere og diaspora-tematikk. Den kunstneriske kortfilmen og animasjonsfilmen skiller seg derimot ut fra resten i teknikk og kommunikasjonsmåte.

På en helt annen måte enn underholdningsfilmen, møter vi i denne boka fra 2011 filmer som ønsker å gjøre en forskjell, som vil informere, opplyse men også utvikle filmen som kunstart. Til sammen gir dette en mer helhetlig forståelse av den norske filmbransjens utvikling og av filmens betydning i samfunnet.

Innholdet:
Eva Bakøy og Tore Helseth: Innledning
Jan Anders Diesen: De polare ekspedisjonsfilmene
Bjørn Sørenssen: Den norske arbeiderfilmen i mellomkrigstiden
Gunnar Iversen: Opplysning til folket - informasjonsfilmen og kinoen
Jan Anders Diesen og Brit Svoen: Skolefilmen i Norge - belærende levende bilder?
Tore Helseth: Små historier, store fortellinger - Den norske filmrevyen 1941-63
Gunnar Iversen: Filmpoesi og samfunnskritikk - Den frie kunstneriske kortfilmen
Gunnar Strøm: Fra Cornelius til Killi - Norsk animasjon gjennom 100 år
Aase Lyngvær Hansen: Lydløs film for seende mennesker - Døvefilmhistorien i Norge
Anne Marit Myrstad: Husmorfilmens husmorbilde
Jo Sondre Moseng: Mainstream forvirring? Norsk ungdomsfilm
Eva Bakøy: Fra ensomme gjestearbeidere til diaspora-trøbbel. Spillefilmer av og om våre nye landsmenn

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215053516
  • Publication date: 05.02.2021
  • Book group: 893

Tore Helseth

Tore Helseth er professor i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Han har norsk filmhistorie, kulturpolitikk og musikk/lyd i mediene som forskningsfelt.
More about the author