Choose format

NOK 359
Expected 4/5/21

Den frie lekens vilkår

Detailed information

  • Pages: 150
  • Language: nor
  • ISBN: 9788215040707
  • Publication date: 05.04.2021
  • Book group: 215
Lekforskere hevder at den frie leken taper terreng til fordel for lekbasert læring. Det danner utgangspunktet for denne boka om vilkår for den frie leken.

Antologien er en hyllest til den frie leken forstått som barns væren-i-verden og som måter å erfare og forstå verden på. Bidragsyterne ønsker å revitalisere lek som fenomen der både orden og kaos har sin plass. Det argumenteres for lekens egenverdi og lekens kilde til livsmestring, mening og helse. Leseren blir presentert for en samling vitenskapelige artikler om den frie lekens verdi for barnet. Artiklene dekker en rekke fagområder og disipliner og har en fenomenologisk tilnærming til lek.

Antologien retter seg mot barnehagelærerstudenter, forskere, lærerutdannere, praktikere og alle andre som er opptatt av lekens egenverdi.

Redaktørene av boka er Cecilie Dyrkorn Fodstad, Vibeke Glaser og Morten Sæther. Disse bidrar også med hver sine kapitler i boka. De øvrige bidragsyterne er Hilde Merete Amundsen, Kathrine Bjørgen, Ola Harstad, Henriette Jæger, Marit Kanstad, Audun M. Kristoffersen, Børge Kristoffersen, Kari Nergaard, Torben Hangaard Rasmussen, Svein Sando og Kjetil Steinsholt.

Vibeke Glaser

Vibeke Glaser er utdannet cand.polit. og er dosent i pedagogikk ved DMMH. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om foreldrerollen, foreldremedvirkning i barnehage og skole, profesjonalisering av barneoppdragelsen og barns rettigheter.
More about the author

Morten Sæther

Morten Sæther er dosent i musikkpedagogikk ved barnehagelærerutdanningen ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Han underviser på bachelor- og masternivå innen musikk og kunstpedagogikk. Sæther har også erfaring fra grunnskole og kulturskole, samt erfaring med kunstpedagogiske prosjekter i barnehagen.
More about the author

Cecilie Dyrkorn Fodstad

Cecilie Dyrkorn Fodstad er førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning/DMMH i Trondheim. Hun har særlig ansvar for norsk som andrespråk ved høgskolen og har i tillegg fordypet seg i litteraturdidaktikk og språklek.
More about the author