Choose format

In stock
NOK 569

Den medialiserte politikken

Gjør mediene oss mer kunnskapsrike om politiske spørsmål , eller er det bare «infotainment» som tilbys? Hvilke retoriske grep bruker mediene i dekningen av politikken generelt og valgkamp spesielt? Boka gir en engasjerende innføring i perspektiver på «medialiseringen» av politikken, med aktuelle eksempler.
Boka har tre deler. Del 1 ser på valgkamp som beslutningsgrunnlag, og spør blant annet: hvilken informasjonsverdi har dekningen av politisk stoff i media. Del 2 har et retorisk perspektiv, hvor et sentralt spørsmål er om mediene spiller på fornuft eller følelser i dekningen av politisk stoff. Del 3 ser på det disharmoniske samspillet mellom politikk og media. Stikkord her er selektiv dekning, nyhetskriterier, spissing og «den nye» debattlederrollen. Boka har et gjennomgående kritisk perspektiv: den diskuterer hvorfor dagens medialiserte valgkamp ikke fungerer optimalt.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215010632
  • Publication date: 31.08.2007
  • Book group: 214

Anders Todal Jenssen

More about the author