Choose format

In stock
NOK 439

Den terapeutiske kultur

2. utgave
Er psykologprofesjonen tjent med å logre for et liberalistisk menneskesyn, der mer individuell behandling er den primære løsningen på samfunnets helseutfordringer?
Økonomiekspertene maner om «psykologien i boligmarkedet». «Gud» er nå å anse som en coach eller terapeut ifølge progressive krefter i kirken. Terapirommet er ikke lenger bare et yndet sted for fiksjonen, men også «ekte» behandling er blitt underholdning i og med NRKs-gruppeterapiserie «Jeg mot meg». Norges Fotballforbund avsatte tidenes mest suksessrike landslagssjef, Egil Olsen, med Per-Mathias Høgmo, som i motsetning til systemteoretikeren «Drillo», viet spillernes «indre liv» atskillig interesse og introduserte dem for mindfulness. Og Norsk Psykologforening har endelig fått en helseminister som «bryr seg om dem» i Høyres Bent Høie. Disse og andre temaer tas opp i 2. utgaven av Den terapeutiske kultur.

«Det er en god og velskrevet bok som er lett å anbefale.»
«Fontene» 2/2017

«Forfatterens omfattende kunnskap, evne til konkretisering og popularisering, samt vilje til konfrontasjon, gjør denne utgivelsen både udiskutabelt relevant, uvanlig underholdende og etter denne anmelderens mening obligatorisk for alle behandlere, uavhengig av om man er enig i forfatterens politiske grunnsyn.»
«Tidsskrift for Den norske legeforening» 2017

Ole Jacob Madsen (f. 1978) er førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028613
  • Publication date: 12.04.2017
  • Book group: 214

Ole Jacob Madsen

Ole Jacob Madsen (f. 1978) er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han interesserer seg for hvordan psykologiske ideer øver innflytelse på den vestlige samtidskulturen. Til nå har denne interessen resultert i Den terapeutiske kultur (2010) og «Det er innover vi må» - En kulturpsykologisk studie av selvhjelp (2014), begge på Universitetsforlaget.
More about the author