Choose format

In stock
NOK 499

Den viktige begynneropplæringen

En forskningsbasert tilnærming
I de betydningsfulle første skoleårene legges et viktig grunnlag for barns videre læring og personlige utvikling. En stor og viktig oppgave for barnetrinnslæreren er å legge til rette for en god start for alle de ulike seksåringene i en klasse. Læreren skal tilpasse opplæringen og bidra til engasjement og lærelyst hos elevene.

Forskningen på begynneropplæring har vært begrenset i Norge, og det er behov for oppdatert kunnskap om ulike sider ved barns utvikling og læring i alle fag de første årene i grunnskolen. I Den viktige begynneropplæringen presenteres ny, klasseromsnær empiri fra norsk grunnskole i lys av internasjonal forskning. Forfatterne gir også oversikt over sentrale teorier, begreper og problemstillinger innenfor dette omfattende og viktige feltet. Kapitlene inneholder stoff om flere sider ved barns utvikling og læring i skoleårene, blant annet:

* begynneropplæring i flerspråklige klasserom, både i norsk og engelsk
* læreres tilbakemeldingspraksis
* dynamisk kartlegging og oppfølging av leseutvikling
* bruk av nettbrett i den første skriftspråkopplæringen
* begrepslæring i naturfag
* tverrfaglighet i matematikk og norsk
* elevers algebraiske tenkning
* kreativitet, kropp og læring
* hvordan det fysiske miljøet i klasserommet er tilpasset de minste elevene

Bokas redaktører er Kirsten Palm og Eva Michaelsen, begge førstelektorer ved OsloMet - storbyuniversitetet. Øvrige bidragsytere er Charlotte Aksland, Emilia Andersson-Bakken, Aslaug Andreassen Becher, Elisabeta Eriksen, Mona Flognfeldt, Marte S. Gulliksen, Olav Gravir Imenes, Inger Kristine Jensen, Brynjar Olafsson, Aase Marit Ramton, Margareth Sandvik, Ida Heiberg Solem, Ingvill Krokstad Svanes, Inger Ulleberg og Inger Marie Vingdal.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215030012
  • Publication date: 20.07.2018
  • Book group: 215

Eva Michaelsen

Eva Michaelsen er fhv. førstelektor i norsk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har undervist i norsk på videreutdanningsstudier for lærere og har selv lang erfaring fra undervisning i grunnskolen. Hennes forskningsinteresse er lesing, og hun har sammen med kolleger forsket på og publisert artikler om lesing i ulike skolekontekster.
More about the author