Choose format

In stock
NOK 489

Design i praksis

Designledelse og innovasjon
Hvordan skal du få noe nytt - en idé, et nytt samarbeid eller et nytt produkt - til å bli til noe interessant og relevant for andre? Hvordan finner prosjekter, produkter og virksomheter sin form? Design og innovasjon er noe som må utvikles - med og for andre. Hvordan jobbe godt og effektivt tverrfaglig, med ledere, ingeniører, håndverkere, kunstnere, markedsfolk, faktiske brukere eller andre fagfolk som er involvert i prosessen?
Denne boka gir deg en rekke nyttige innganger til kreative prosjekter:
- hjelp til å foreta gode valg underveis
- støtte til å tenke og tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid
- teorier som øker forståelsen av design- og innovasjonsprosesser
- tips til få frem mangfold og nytenking
- hjelp til å holde fokus underveis
- metoder for å nå målet
- innsikt i hvordan gode ideer kan bli til noe funksjonelt, lønnsomt, meningsfullt, uttrykksfullt og bærekraftig.

«Design i praksis» vil være nyttig både for studenter på feltet og for profesjonelle utøvere.

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215017457
  • Publication date: 20.09.2010
  • Book group: 216

Birgit Helene Jevnaker

Birgit Helene Jevnaker er førsteamanuensis ved Institutt for Innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI, og er også siviløkonom. Hun har gjennomført omfattende forskning om design, innovasjon, samarbeid, kunnskap og entreprenørskap i organisasjoner. Hun underviser og har utviklet nye kurs for bl.a. BI, Arkitekthøyskolen og Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes artikler er publisert i internasjonale tidsskrifter og i en rekke bøker. I 1997 var hun redaktør for Management of Design Alliances. Jevnaker fikk BIs utviklingspris i 2007 for fremragende pedagogisk utviklingsarbeid av ledelsesprogram.
More about the author

Per Johan Farstad

Per Farstad (f. 1951) er industridesigner og professor. I samarbeid med en rekke norske bedrifter har han utviklet produkter for et bredt marked. Han underviser studenter i designfag innenfor ulike disipliner som faglærere i kunst og håndverk, ingeniører og designere i innovasjon og design. Han har tidligere vært professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. I 1997 etablerte han Formel Industridesign AS og i 2004 startet han fagskolen Designinstituttet i Oslo.
More about the author