Choose format

In stock
NOK 519

Det kollektive arbeidslivet

Organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør. 2. utgave
Tariffavtalen er grunnelementet i hele det organiserte arbeidslivet, og er en avtale som påfører organisasjonene fredsplikt. Samtidig er det organiserte arbeidslivet en av de få arenaene i det moderne samfunnet der det er legitimt å slåss for å skade motparten.
I denne boken tilbyr forfatterne en grundig analyse av det kollektive arbeidslivet, med sine mange paradokser og avgreininger, i sin fulle faglige bredde og dybde. Denne reviderte utgaven er boken gjennomgående oppdatert, og utvidet særlig med hensyn til tariffavtalen som rettslig fenomen.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215011240
  • Publication date: 30.08.2013
  • Book group: 214

Torgeir Aarvaag Stokke

Torgeir Aarvaag Stokke (1965 - 2011) var forsker I og forskningsleder ved Fafo, Institutt for arbeidsliv og velferdsforskning.
More about the author

Stein Evju

Stein Evju er professor i arbeidsrett ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
More about the author

Kristine Nergaard

Kristine Nergaard er forsker ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning.
More about the author