Choose format

In stock
NOK 399

Det nære språket

språkmiljø for mennesker med multifunksjonshemming
Kommunikasjon med mennesker som har omfattende funksjonshemminger handler om å skape et språkmiljø med plass til det nære språket mellom mennesker med omfattende kognitive og fysiske funksjonshemminger og den nære voksne.
Forfatteren knytter sine konkrete erfaringer fra arbeidet ved Torshov kompetansesenter til fenomenologisk forståelse, nyere utviklingspsykologisk forskning og teoriutvikling. Hun viser hvordan de daglige handlingene, med konkrete forhandlinger i nær kontakt, er utgangspunkt for å samskape en virkelighet.

Boken henvender seg spesielt til vernepleiere, spesialpedagoger og studenter innenfor disse utdanningene, og den er viktig for alle som har ansvar for mennesker med omfattende funksjonshemminger.

Turid Horgen er cand.paed.spes., spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving og seniorrådgiver ved Torshov Kompetansesenter.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215009209
  • Publication date: 29.06.2006
  • Book group: 213

Turid Horgen

Turid Horgen, nå pensjonert, er cand.paed.spes., spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving og har lang erfaring som lærer for elevgruppa og deretter rådgiver ved Torshov Kompetansesenter (nå Statped).
More about the author