Choose format

In stock
NOK 439

Fenomener i faglig veiledning

2. utgave
Denne boken skiller seg fra andre bøker om faglig veiledning ved å rette søkelys mot fenomener og ikke metoder.

Forfatterne tar utgangspunkt i hvordan fenomener framtrer i faglig veiledning: Hvordan man kan beskrive dem, hvordan de ytrer seg og hvordan man kan samarbeide om fenomener som mot, improvisasjon, tilstedeværelse, makt og kropp i veiledningspraksiser.

Boken gir leseren mulighet til å oppnå større innsikt i egen praksis, og den innbyr til å utvikle og oppdage nye perspektiver i veiledningsarbeidet. Den nye utgaven bygger på Fenomener i faglig veiledning (2010) og er gjennomrevidert med fire nyskrevne kapitler.

Forfatterne representerer en faglig bredde fra blant annet psykologi, sykepleie, pedagogikk, musikkvitenskap, familieterapi og medisin.

De øvrige forfatterne er Michael de Vibe, Esben Sandvik Tønder, Gry Bruland Vråle, Kari Vevatne, Per Jensen, Inger Ulleberg, Anne-Marie Aubert, Rolf Sundet, Grethe H. Bjerga og Bjørn Alterhaug.

Detailed information

  • Pages: 184
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215046877
  • Publication date: 04.06.2021
  • Book group: 213

Bengt Eirik Karlsson

Bengt E. Karlsson er professor i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen.
More about the author

Frank Oterholt

Frank Oterholt er dosent i helsevitenskap ved Universitetet i Agder.
More about the author