Choose format

In stock
NOK 449

Didaktiske praksiser i lærerutdanning

- steder i et landskap
Didaktiske praksiser i høyere utdanning både former og blir selv formet av samvirkende kulturer, relasjoner, språkbruk, rom og konvensjoner fra ulike hold. I denne boka setter forfatterne dette i sammenheng og viser hvordan universitetsansatte selv tar aktiv del i kunnskapingen.

Didaktiske praksiser i lærerutdanning - steder i et landskaper en vitenskapelig antologi. Undertittelen - steder i et landskap -, understreker at bidragene omhandler undervisningspraksiser hentet fra et lærerutdanningsfelt. Bidragene representerer noen fagområder i dette landskapet: pedagogikk, kroppsøving, mat og helse, friluftsliv og retorikk. Didaktiske praksiser vil alltid finne sted avhengig av en topologi som allerede er der, og som ofte er implisitt og lite utforsket, men som i denne boka foldes ut.

Målgruppe for boka er undervisere og forskere i lærerutdanning.

Redaktørene for boka er Gunn Engelsrud, Bjørg Oddrun Hallås, Suzanne Lundvall, Aslaug Nyrnes, Ove Olsen Sæle og Tobias Christoph Werler.

Detailed information

  • Pages: 248
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060989
  • Publication date: 22.12.2023
  • Book group: 215

Gunn Helene Engelsrud

More about the author

Bjørg Oddrun Hallås

More about the author

Suzanne Lundvall

More about the author

Ove Ronny Olsen Sæle

More about the author