Choose format

In stock
NOK 369

Din musikalske kapital

Detailed information

  • Pages: 144
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215030425
  • Publication date: 03.09.2018
  • Book group: 215
Hva vil det egentlig si å være musikalsk? Er du musikalsk? Kan det testes og øves?

Det er for lite fokus på hvilken betydning sang og musisering egentlig har for mennesket. «Din musikalske kapital» er skrevet til alle som elsker musikk, og til alle som er nysgjerrige på musikkens plass i livene våre. Boka er også skrevet med tanke på musikkfaget i utdanningen av nye pedagoger.

Barnehagelærere har gjennom studiene lært mye om barnas behov for, og evne til, å musisere, men lite om sine egne behov og evner. Mange som jobber i barnehagen, tør ikke synge, og de føler seg fremmedgjorte i musikksammenheng. Først når barnehagelærerne har kunnskap om seg selv og musikken, kan de jobbe trygt og riktig med barnet og musikken. Med fokus på den voksne retter boka søkelyset mot hva musikk er for mennesket. Ved å få kunnskap om det relasjonelle som ligger i musisering framfor å fokusere på finpussing av ferdigheter, kan blikket vendes bort fra den enkelte og over på relasjonen. Musikken har sosialiserende og tilknyttende kraft.

«Din musikalske kapital er en overbevisende hyllest til det musikalske mennesket i oss.» Friederike Merkelbach i Musikkultur.

«Kulset skriver levende og godt, og det lette og ledige språket kombinert med det faglig spennende innholdet gjør 'Din musikalske kapital' til en bok det er vanskelig å legge fra seg før du har lest den ferdig.» Anita Berge i Fagbladet Ride Ranke 3-18.

Nora Bilalovic Kulset

Nora Bilalovic Kulset har doktorgrad i musikkvitenskap fra NTNU. Hun forsker bl.a. på folks musikalske identitet. Kulset er en utpreget forskningsformidler som brenner for å gjøre akademisk ervervet kunnskap tilgjengelig og brukelig for profesjonsutøveren.
More about the author