Choose format

In stock
NOK 429

Dømmekraft

Dømmekraft
Hvorfor tar vi ikke alltid de riktige beslutningene, og hvorfor lærer vi ikke av egne feil? Dømmekraften er utsatt for sterke og allmenne begrensninger, noe som ofte leder til feiltolkninger, virkelighetsforvrengninger og selvbedrag. Forfatteren tar utgangspunkt i eksempler fra individer, organisasjoner og norsk samfunnsliv og gir råd om hvordan vi kan lære av våre feil og forbedre vår beslutningsevne. Boken er morsom, samtidig som den utgjør en faglig nyvinning innen beslutningspsykologi.

Detailed information

  • Pages: 216
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788251838467
  • Publication date: 12.08.1999
  • Book group: 222

Linda Lai

Linda Lai er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI.
More about the author