Choose format

In stock
NOK 369

Drømmelæreren

Hvorfor blir noen lærere elsket av elever og sett på som drømmelærere?

Elever ønsker å bli sett og forstått av lærere som liker dem. Alle elever ønsker å lære, men det må oppleves som relevant for livene deres. Gjennom personlig læring kan lærere i dagens skole knytte læring til hver enkelt elevs interesser.

Hvilke egenskaper og karakteristikker er viktige for å lykkes i klasserommet? Gjennom teoretiske perspektiver og konkrete eksempler gir denne boken inspirasjon til hvordan du kan utvikle deg som drømmelærer og motivere den enkelte elev.

Målgruppen for boken er studenter i lærerutdanning, lærere og andre som jobber med tilrettelegging for elevers læring i skolen.

Dag Johannes Sunde jobber som spesialrådgiver i Oslo rådhus i Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Han har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet med vurdering og læreplanutvikling, og har de seneste årene jobbet med Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet. Sunde er musikkviter og har jobbet som lærer i ungdomsskolen. I 2017 gav han ut boken «Fra læreplan til klasserom. Kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag».

«[D]en fortjener å bli lest, ikke bare av lærerstudenter, også for lærere med mange å i skolen vil bli inspirert av Drømmelæreren.» Jan Oscar Bodøgaard, Bedre skole 2-20.

Detailed information

  • Pages: 144
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035000
  • Publication date: 30.10.2019
  • Book group: 215

Dag Johannes Sunde

DAG JOHANNES SUNDE er utdannet musikkviter og lærer. Han har tidligere jobbet som lærer i ungdomsskolen og som seniorrådgiver i læreplanutvikling og vurdering i Utdanningsdirektoratet. Sunde har god innsikt i prosessen fra idé til ferdig læreplan, fra innsiden. I dag jobber han som spesialrådgiver for byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo rådhus, med implementering av LK20 i et skoleeierperspektiv.
More about the author