Choose format

In stock
NOK 419

Dybdelæring i musikk

Musikalsk forståelse gjennom sansning, følelser og begreper
Med Kunnskapsløftet 2020 ble dybdelæring innført som prinsipp i undervisningen. Det betyr blant annet at elevene skal utforske, se sammenhenger og forstå begreper i og mellom fag. Hvilken rolle spiller dybdelæring i musikk og hvordan kommer dette til uttrykk i læreplanen?

Furnes diskuterer sentrale temaer i musikkfaget med dybdelæring som bakteppe, blant annet musikk og følelser, persepsjon, estetikk, kroppsforankret tenkning og begrepslæring. Med forankring i kjerneelementer og kompetansemål i læreplanen for musikk, er det et ønske at boken både kan være en ressurs for å skape en forståelse av hva dybdelæring innebærer i musikkfaget, og en kilde til ideer for dem som planlegger egen undervisning.

Bokens målgruppe er studenter i lærerutdanningen, PPU, master i praktiske og estetiske fag, og lærere i skolen.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215047348
  • Publication date: 24.10.2022
  • Book group: 215

Odd Torleiv Furnes

Odd Torleiv Furnes har over 20 års erfaring fra undervisning i musikk i lærerutdanningen, og har også undervisningserfaring på lavere trinn og fra instrumentalopplæring i kulturskolen. Han har utdanning innenfor pedagogikk, komposisjon og musikkvitenskap, og har blant annet forsket på sammenhenger mellom musikalsk oppmerksomhet, hukommelse og populærmusikk. Han er i dag ansatt ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet.
More about the author