Choose format

In stock
NOK 329

Dynamisk tingsrett, til eksamen

2. utgave

Detailed information

  • Pages: 144
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215030470
  • Publication date: 31.01.2018
  • Book group: 211
Boka er myntet på universitets- og høyskolestudenter og inneholder rikelig med figurer, oversiktskart og sammendrag, som gjør det lettere å forstå faget og problemstillingene som er behandlet i pensumlitteraturen.
Dynamisk tingsrett omhandler rettsforholdet mellom to eller flere parter
som hevder å ha uforenlige rettigheter i samme formuesgode. I boka presenterer
forfatteren reglene for avtale- og kreditorekstinksjon i fast eiendom,
løsøre, gjeldsbrev, finansielle verdipapirer og enkle krav, samt relevant
pant- og konkursrett. Forfatteren har skrevet et eget
kapittel om metoden i faget, og relevante eksamensoppgaver er tatt inn bakerst i boka.

Matias Apelseth er advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma AS. Han har tidligere
vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo
og jobbet med tingsrett som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund.

Matias Apelseth

MATIAS APELSETH er vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Tidligere har han jobbet med tingsrett som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund. Høsten 2017 starter han som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma AS.
More about the author