Choose format

In stock
NOK 399

Dynamisk tingsrett, til eksamen

2. utgave
Boka er myntet på universitets- og høyskolestudenter og inneholder rikelig med figurer, oversiktskart og sammendrag, som gjør det lettere å forstå faget og problemstillingene som er behandlet i pensumlitteraturen.

Dynamisk tingsrett omhandler rettsforholdet mellom to eller flere parter
som hevder å ha uforenlige rettigheter i samme formuesgode. I boka presenterer forfatteren reglene for avtale- og kreditorekstinksjon i fast eiendom, løsøre, gjeldsbrev, finansielle verdipapirer og enkle krav, samt relevant pant- og konkursrett. Forfatteren har skrevet et eget kapittel om metoden i faget, og relevante eksamensoppgaver er tatt inn bakerst i boka.

Detailed information

  • Pages: 144
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030470
  • Publication date: 31.01.2018
  • Book group: 211

Matias Apelseth

Matias Apelseth (f. 1991) er senioradvokat i CMS Kluge Advokatfirma AS. Han har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og som student ga han ut boken «Dynamisk tingrett til eksamen» på Universitetsforlaget (2016). Han er sensor ved Universitetet i Tromsø og styremedlem i Ungt Entrepriseforum.
More about the author