Choose format

In stock
NOK 779

Dyreriket - en zoologisk reise

«Dyreriket - en zoologisk reise» er en lærebok om det fascinerende zoologiske mangfoldet som omgir oss og som vi selv er en del av. Boken benytter norsk fagterminologi og kan leses uten spesielle forkunnskaper. Den er en introduksjonsbok for studenter i biologi og naturfag, men den er også en fagbok og et oppslagsverk for alle som er interessert i dyr, natur og friluftsliv.
Forfatterne formidler den begeistring de har for alle dyr. Boken omhandler dyregruppenes utviklingshistorie, deres oppbygning, levevis og slektskap og tilpasninger til en økologisk virksomhet som alle levende organismer må forholde seg til. I teksten er det lagt vekt på zoologiens praktiske nytteverdi og tilknytning til andre fag, og med eksempler fra norsk fauna blir fagstoffet knyttet til leserens egne erfaringer.

Hver dyregruppe blir omtalt i et eget kapittel. Teksten har en pedagogisk utforming som gjør det enklere å få grep om fagstoffet. Boken er rikt illustrert, og mange figurer kombinerer strektegning og foto for å gjøre læringen enklere. Figurtekstene er omfattende og selvstendige.
De fleste kapittel blir avsluttet med en illustrert, systematisk tabell, en oppsummering av fagstoffet og diskusjonstema. Boken har et omfattende tillegg med ordforklaringer, litteraturliste, oversikt over noen norske zoologiske foreninger og stikkordregister.

Geir K. Totland er professor emeritus i zoologi ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.
Andreas L. Steigen er førsteamanuensis i zoologi ved Institutt for biologi og tidligere direktør ved Senter for miljø- og ressursstudier ved Universitetet i Bergen.

Detailed information

  • Pages: 504
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024233
  • Publication date: 16.03.2016
  • Book group: 219

Geir Kåre Totland

Geir K. Totland er professor emeritus i zoologi ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.
More about the author

Andreas Ludvik Steigen

Andreas L. Steigen er førsteamanuensis i zoologi ved Institutt for biologi og tidligere direktør ved Senter for miljø- og ressursstudier ved Universitetet i Bergen.
More about the author