Choose format

In stock
NOK 369

Dysleksihåndboka for lærere

I pressen:

  • Les om boken hos Dysleksi Norge, her.  

Anmeldelser:

  • Les omtale av boken i Bedre Skole, her. (Side 81)

Podkast:

  • Hør forfatteren som gjest i podkasten Språksnakk, her.
  • Hør forfatteren som gjest i podkasten Rekk opp hånda, her.
  • Hør forfatteren som gjest i podkasten Utforsk, her

Se opptak fra boklansering, her.

5-7 % av Norges befolkning har dysleksi. I hver klasse er det 1-3 elever med slike lese- og skrivevansker. Derfor har hver eneste lærer - ikke bare spesialpedagogene - behov for kunnskap om hvordan undervisningen kan bli dysleksivennlig.

Dysleksihåndboka forklarer hva dysleksi er, den viser hvordan du finner fram til dyslektikerne i klasserommet, og den gir kyndig veiledning til tilpasset undervisning. Særlig vekt legges på de gode digitale hjelpemidlene.

Dysleksi er en livslang lærevanske. Men når den oppdages tidlig og eleven får tilpasset undervisning og trening i å bruke kompenserende verktøy, blir ikke dysleksi et hinder.


«Endelig en bok som punkt for punkt veileder i hva du som lærer må se etter om du har mistanke om dysleksi, og som viser hva som kan gjøres for å hjelpe.»
Anne Margrethe Amundsen Steen, ungdomsskolelærer


«Lærerstudentene etterspør konkrete verktøy og veiledning i hvordan de kan tilrettelegge for elever med lese- og skrivevansker. De synes det er krevende å oversette teori til god praksis. I denne boka beskriver Åsne Midtbø Aas konkrete didaktiske råd og en rikholdig verktøykasse - med utgangspunkt i forskning og erfaringsbasert kunnskap. Med lang fartstid som lærer og rektor i grunnskolen og gjennom arbeidet med å sertifisere Dysleksivennlige skoler, har Åsne viktig kompetanse som både studentene og vi i lærerutdanningen søker og trenger.»
Hjørdis Hjukse, visedekan for utdanning og studiekvalitet, Universitetet i Sørøst-Norge

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215046969
  • Publication date: 15.09.2021
  • Book group: 215

Åsne Midtbø Aas

Åsne Midtbø Aas arbeider som pedagog i Dysleksi Norge. Hun er en høyt skattet foreleser på barne- ungdomsskoler, videregående og ikke minst blant foreldre over hele landet. Åsne Midtbø Aas har jobbet som lærer og rektor og med å veilede og sertifisere Dysleksivennlige skoler.
More about the author