Choose format

In stock
NOK 1 249

Eierseksjonsloven

Lovkommentar
Lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser. Boken vil være nyttig for dommere, advokater og jurister i forvaltning og organisasjoner.

Loven regulerer når en eiendom kan seksjoneres, hvordan det gjennomføres, rettsstillingen for leierne i eiendommen og forholdet mellom seksjonseierne etter seksjoneringen.

I januar 2018 trådte ny eierseksjonslov i kraft. Den nye eierseksjonsloven bygger i stor grad på tidligere lov. Nye paragrafnummer og mange viktige nye regler har imidlertid gjort det nødvendig med en gjen­nom­gripende revisjon og betydelig nyskriving. Denne gangen har Wyller vært alene om arbeidet, men fått betydelig bistand av Christer Bjørnevik - de to var hen­holdsvis formann og sekretær for eierseksjonsutvalget som utarbeidet NOU 2014: 6, som den nye loven bygger på.

Detailed information

  • Pages: 416
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035796
  • Publication date: 31.01.2020
  • Book group: 221

Christian Fr. Wyller

Christian Fr. Wyller (f. 1948) var frem til 2007 den siste sorenskriver i Ryfylke og er nå dommer tilknyttet Jæren tingrett. Han har tidligere vært førsteamanuensis ved det juridiske fakultet i Bergen. Han har utgitt Boligrett (4. utgave 2000) og andre bøker innen bolig- og kontraktsrett.
More about the author