Choose format

In stock
NOK 469

Ekte Lykke

positiv psykologi i praksis
Den internasjonalt anerkjente psykologen Martin Seligman presenterer her den revolusjonerende vitenskapen Positiv Psykologi. Denne retningen fokuserer på våre styrker fremfor svakheter, og slår fast at lykke ikke er et resultat av gode gener eller flaks. Å oppnå mer enn bare flyktige glimt av lykke er mulig.

Ekte lykke viser oss hvordan vi kan forbedre verden rundt oss. Ved å hente frem det beste i oss selv kan vi kjenne både mening, lykke og tilfredsstillelse i livet.

Basert på banebrytende ny forskning viser Seligman hvordan positiv psykologi markerer et paradigmeskifte i psykologien. Den retter søkelyset mot våre positive følelser, styrker og dyder. Retningen er en tiltrengt motvekt til den tradisjonelle psykologiens negative og begrensende fokus på svakheter og patologi.

Boken henvender seg til deg som er interessert i å lære hvordan du kan bygge opp dine styrker og ressurser i dagliglivet. Ved å identifisere personlige karakterstyrker, og målrettet ta dem i bruk på de viktigste områdene i livet ditt, kan du finne nøkkelen til det gode liv og mening i hverdagen.

SAGT OM BOKEN
«Et revolusjonerende perspektiv på psykologi. Seligmans Ekte Lykke er et fyrtårn for menneskelig atferd i vår tid. Så vel fagfolk som den vanlige leser vil oppleve at denne boken er enormt berikende. Den oppsummerer et helt fagfelt, den gir deg konkrete verktøy for selvevaluering, og den forteller deg hva det vil si å leve et fullt og rikt liv.»
- Mihaly Csikszentmihalyi, forfatter av boken Flow.

"Hvis du vil velge én bok til å glede og lyse opp din verden sommeren 2009 (og videre framover) - ja, da vil jeg anbefale Ekte lykke. I motsetning til den tradisjonelle psykologiens negative og begrensede fokus på svakheter og patologi, viser Ekte lykke hvordan vi kan forbedre verden rundt oss. - Garantert en god sommer hvis du griper sjansen nå!"
- Aage Aakervik i Strategier nr 11/2009

Detailed information

  • Pages: 312
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215016184
  • Publication date: 18.11.2009
  • Book group: 224

Martin Seligman

Martin Seligman er professor i psykologi ved University of Pennsylvania, leder for Positive Psychology Network, og tidligere formann i den amerikanske psykologiforeningen. Han har skrevet et tjuetalls bøker, deriblant Lært Optimisme og Det Optimistiske Barnet.
More about the author