Choose format

In stock
NOK 599

Elevens verden

Innføring i pedagogisk psykologi, 6.utgave

Omtaler: 

  • Grunnbok gjennom generasjoner
    Elevens verden er preget av forfatterens engasjement for faget og feltet. En tydelig og modig stemme uttrykker forfatterens ståsted i faglige spørsmål. Gunn Imsens klassiker er mer enn en grunnbok. Den er et uttrykk for hvordan et aktivt faglig liv kan leves, skriver Tine S. Prøitz.

«Elevens verden» er en klassiker for lærerstudenter og andre studenter som skal arbeide med barn og unge.

Boka gir en oversiktlig innføring i emnene læring, motivasjon og sosialisering, og dekker sentrale områder i faget pedagogikk og elevkunnskap for lærerutdanningene, for både lavere og høyere trinn. Boka har en profesjonsorientert vinkling der idealet er den myndige læreren som kan fatte selvstendige valg i samarbeid med kolleger innenfor rammene av lover og gjeldende læreplaner.

Sjette utgave er generelt oppdatert med aktuelt stoff der dybdelæring, tilpasset opplæring, læringsutbytte, testing, klasseledelse, læringsstrategier og psykisk helse er satt inn i sine teoretiske sammenhenger. Boka har 15 kapitler, alle med forslag til utdypende lesning og spørsmål til diskusjon og refleksjon.

Detailed information

  • Pages: 552
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215040561
  • Publication date: 23.03.2020
  • Book group: 215

Gunn Imsen

Gunn Imsen har lang erfaring som lærer i skolen, som lærerutdanner og professor i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hennes forskning omfatter læring og motivasjon, likestilling, læringsmiljø, skolemiljø, styring og skoleutvikling. Hun har blant annet skrevet Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi, Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk og hva er PEDAGOGIKK.
More about the author