Choose format

In stock
NOK 519

Elever som forskere i naturfag

2. utgave
Utforskende arbeidsmåter gir rom for utvikling av interesse, metodekompetanse, kreativitet og evne til kritisk vurdering og bruk av data og informasjon. I boken viser forfatterne hvordan læreren kan ta i bruk utforskende arbeidsmåter i egen undervisning.

Forfatterne presenterer metoder i samspill med fagdidaktiske teorier og gir gode råd om hvordan arbeidsmåtene kan benyttes for å fremme naturvitenskapelig kompetanse. Boken er praksisnær og inneholder mange eksempler fra klasserommet.

I denne andreutgaven har forfatterne oppdatert boken med nye innsikter og i lys av de reviderte læreplanene. Utforskende arbeidsmåter blir knyttet til både dybdelæring og de nye, tverrgående temaene.

Boken er skrevet for lærere på 8.-11. trinn som ønsker å bruke mer utforskende arbeidsmåter, og lærerutdannere, -studenter og forskere som er interessert i en praksisnær drøfting av slike arbeidsmåter.

Erik Knain er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Stein Dankert Kolstø er professor ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB.

Øvrige bidragsytere er Birgitte Bjønness (NMBU), Anne Kristine Byhring (OsloMet), Ola Erstad (UIO), Gerd Johansen (NMBU), Bente Klevenberg (NMBU) og Idar Mestad (HVL).

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031446
  • Publication date: 15.07.2019
  • Book group: 219

Stein Dankert Kolstø

More about the author