Choose format

In stock
NOK 279

En smartere stat

Veier til bedre politikk og styring
Den norske staten står foran omfattende endringer, og dagens flernivå-system byr på en rekke krevende styringsutfordringer, knyttet til så vel politiske målsettinger som virkemidler og iverksetting.

Denne antologien tar for seg aktuelle utfordringer fra ulike sektorer; innvandring og integrering, krisehåndtering, byutvikling, samferdsel, helsepolitikk og forskningspolitikk. Forfatterne åpner for å se styringsutfordringer og mulige løsninger for ulike sektorer i sammenheng. Kapitlene er skrevet etter en felles disposisjon og munner ut i faglig funderte råd eller anbefalinger.

Boken er et bidrag til en konstruktiv og løsningsorientert samfunnsvitenskap. Etter forfatternes syn bør ikke forskernes deltagelse i samfunnsdebatten være begrenset til å skrive kronikker og svare på spørsmål fra mediene; det må også være rom for å tilby forskningsbaserte forslag til hvordan samfunnsproblemer kan løses.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215041506
  • Publication date: 21.02.2020
  • Book group: 893

Per Gunnar Røe

More about the author

Jostein Askim

Jostein Askim er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
More about the author

Kristoffer Kolltveit

More about the author