Choose format

In stock
NOK 749

Endring av fast eiendom

Forsvarlig saksbehandling
Det følger av plan- og bygningsloven at tiltak etter § 20-1 bokstav m er søknadspliktige, og tillatelse kan gis etter pbl. § 20-2. Saksbehandler i kommunen er delegert vedtaksmyndighet i disse sakene, og etter matrikkelloven er det også kommunen som gjennomfører oppmålingsforretninger over de nye grensene.


Boken er basert på forfatterens ph.d.-avhandling og handler om saksbehandlingen av søknader om endring av fast eiendom. Forfatteren har undersøkt hvordan norske kommuner utfører saksbehandlingen og setter dette i sammenheng med det formelle rammeverket.

Detailed information

  • Pages: 344
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215037127
  • Publication date: 30.04.2020
  • Book group: 211

Leikny Gammelmo

Leikny Gammelmo er landmåler fra Høgskolen i Bergen (1999),
jordskiftekandidat fra Norges Landbrukshøgskole (2002) og har en ph.d.
i eiendomsfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2019).
Hun jobber nå som sjefsingeniør i Kartverket, Eiendomsdivisjonen.
More about the author