Choose format

In stock
NOK 339

Endring, organisasjonsutvikling og læring

Organisasjoner påvirkes av mange krefter og endres og utvikles hele tiden. For å forstå dette fenomenet må man sette seg inn i prosessene endring, organisasjonsutvikling og læring.

· Endringer kommer i mange former, og man må kjenne disse for å kunne styre dem og unngå at de utmatter organisasjonen og ansatte.
· Organisasjonsutvikling reduserer behovet for endringer, men er også nødvendig for å implementere endringer og stabilisere organisasjonen.
· Læring er en nøkkel for å kunne gjennomføre både endringer og organisasjonsutvikling, samt gi ansatte et godt arbeidsliv.
Boken henvender seg til studenter på bachelor- og masternivå i fagfeltet organisasjon og lederskap, samt ledere i privat, offentlig og frivillig sektor som strever med endrings- og utviklingsprosesser. Denne andre utgaven er gjennomgående nyskrevet og oppdatert.

Rudi Kirkhaug har skrevet en glimrende oppsummering av sentrale arbeider og trender innen endring, organisasjonsutvikling og læring. Boken er forbilledlig klar, og den er nyskapende i måten som de tre begrepene knyttes sammen på.
Tor Hernes, professor i organisasjonsteori ved Copenhagen Business School og professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge

Med denne tredje boken i lederskapstriologien tar professor Kirkhaug for seg tidsaktuelle og allestedsnærværende temaer. Sammen med Lederskap - person og funksjon (2019) og Verdibasert ledelse (2018) tilbys både studenter og praktikere en unik helhetsorientert innføring i lederskapsverdenen.
Stig Næsh, fhv. administrerende direktør i Lufttransport AS

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215063836
  • Publication date: 19.07.2022
  • Book group: 893

Rudi Kirkhaug

Rudi Kirkhaug er dr. philos. og professor ved UIT, Norges arktiske universitet. Han har i mange år ledet endrings- og utviklingsprosesser i skole, næringsliv og forvaltning. Hans forskning omfatter lederskap og organisering av virksomheter som har gjennomgått store endringsprosesser. Kirkhaug er også mye brukt som foredragsholder.
More about the author