Choose format

In stock
NOK 429

English Pronunciation and Intonation

British, American and World Englishes. 4th Edition
Denne boka er en introduksjon til uttale og intonasjon i moderne engelsk språk. Fokus er både på American English (AE) og British Recieved Pronunciation (RP), samt «World Englishes». Dette er en gjennomrevidert fjerde utgave av boka. Den har blitt omskrevet med mål om å presentere innholdet på en klarere og mer tilgjengelig måte, og flere deler av boka har blitt omstrukturert for å gi leseren en god progresjon.


Boka er oversiktlig og systematisk og med en rekke eksempler. Den henvender seg til bachelorstudenter i engelsk ved universiteter og høgskoler, og alle som ønsker en grundig innføring i det engelske språket.

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: English
  • ISBN: 9788215067025
  • Publication date: 11.01.2023
  • Book group: 216

Bente Hannisdal

Bente Hannisdal er førsteamanuensis i engelsk lingvistikk ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen
More about the author

Thor Sigurd Nilsen

Thor Sigurd Nilsen er førsteamanuensis i engelsk ved Høgskolen i Telemark.
More about the author