Choose format

In stock
NOK 629

Essayet

Utvalg og introduksjon ved Arne Melberg
Essayets historie og særtrekk - i teori og praksis.
Hva er et essay? Hvor begynner det, hvordan utvikles det, hvordan tar det slutt? Eller fortsetter det bare som det alltid har gjort?

Essayet er en broket sjanger med en lang og omskiftelig historie. Mange er de som har forsøkt å definere den. I denne boka gir Arne Melberg den første norske introduksjonen til essayets historie. Han presenterer både et rikt utvalg essays og en rekke ulike måter å forstå og beskrive essayet på.

Boka er delt i tre deler: Første del er en sammenfattende introduksjon til fenomenet essay.
Andre del inneholder et utvalg essay av internasjonalt format fra Michel de Montaigne til Susan Sontag. Melberg har også tatt med utvalgte norske, svenske og danske essays for å antyde en skandinavisk tradisjon. Utvalget demonstrerer essayets historie fra 1500-tallet til idag, dets livskraft og dets varianter. Hvert essay og dets forfatter gis en introduksjon.

Til slutt presenterer Melberg fire kapitler i essayistisk ånd. Her diskuterer han essayets tilbakevendende tematikk, dets estetikk og varianter, dets fenomenologi.

«Essayet er ganske enkelt en redegjørelse for den egne sjelen. Det er det dannede menneskets eneste verdige form for selvbiografi.» Oscar Wilde


«Etterlengta antologi. [...] I innleiinga, og i dei fine og instruktive kommentarane til kvar essayist, søkjer Melberg å sirkla inn, gjennom ei rekkje teoretiske punktnedslag, det han omtalar som «den
essayistiske ånd». [...] Det er ingen tvil om at Melbergs antologi er eit velkome tilskot til vår heimlege litterære hage.»
Kjetil Berthelsen i Dag og Tid, 27. sept 2013

«Betimelig, grundig og kompakt antologi som viser essayets utvikling, fra Montaigne til Gunnhild
Øyehaug. Litteraturprofessor Arne Melberg har nyskrevne introduksjoner til hver forfatter i den
internasjonale delen, og har dessuten «fire essays om essayet». Den perfekte julegave til enhver
essayist!»
Dagsavisen, 2.okt.2013

«Det er en liten perlerekke av tekster som er samlet her.[...] Hvert essay innledes med en fyldig introduksjon, og her kommer den erfarne Melberg til sin rett. Dette er europeisk litteraturhistorie fortalt fra de sjangeroverskridendes perspektiv.»
Henrik Keyser Pedersen i Klassekampen, 26.okt 2013

Detailed information

  • Pages: 480
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020792
  • Publication date: 02.09.2013
  • Book group: 217
  • Translator: Christina Sandhaug, Knut Stene-Johansen , Lars Holm-Hansen , Kari Løvaas

Arne Melberg

Arne Melberg (f.1942) dr.philos. ved Stockholms Universitet i 1973. Han har vært professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1987. Melberg har publisert 17 bøker og mer enn 80 vitenskapelige artiker i litteraturteoretiske og litteraturhistoriske emner, senest monografier om Hölderlin, Rilke, Montaigne og Nietzsche. Han har også publisert skjønnlitteratur og reiselitteratur, og er kulturjournalistisk bidragsyter i Svenska Dagbladet.
More about the author