Choose format

In stock
NOK 599

Estetisk teori

En antologi
De viktigste teoriene om estetikk fra Hume, Burke og Kant til Kristeva, Bourdieu og Ranciére - mellom to permer!
Interessen for estetikk har økt betydelig de siste tiårene, og en rekke universitet og høgskoler tilbyr studier der tekster innenfor estetikk og kunstfilosofi står i sentrum. Behovet for overblikk i et uoversiktlig fagfelt er stort.

Med "Estetisk teori" foreligger for første gang på norsk en antologi som presenterer de mest sentrale perspektiver og tanker som har preget vår oppfatning av estetikk fra estetikkens begynnelse fram til idag. I tekstene diskuteres grunnleggende spørsmål om hva kunst er, hvordan ulike kunstformer står i forhold til hverandre og hvordan kunst oppleves og virker. Tidsspennet er stort: Leseren møter både 1700-tallsklassikere som Hume, Burke og Kant og en rekke nyere perspektiver som for eksempel Adornos, Cixous, Ranciéres og Deleuze og Guattaris.

Mange av tekstene er oversatt til norsk for første gang.

"Estetisk teori" er viktig lesning både for studenter og lærere i en rekke ulike estetiske fag. Boken henvender seg også til andre estetikk-interesserte lesere.

Detailed information

  • Pages: 560
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215010748
  • Publication date: 01.09.2008
  • Book group: 216

Arnfinn Bø-Rygg

Arnfinn Bø-Rygg er professor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har undervist i en årrekke, utgitt en lang rekke artikler og bøker om estetikk og har dessuten oversatt og skrevet introduksjoner til sentrale kunstfilosofer som Adorno og Heidegger. Bø-Rygg er sammen med Kjersti Bale redaktør for antologien "Estetisk teori" (2008).
More about the author

Kjersti Bale

Kjersti Bale er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har blant annet utgitt "Tekstens temperering : Michel de Montaignes essayistiske fremstillingsmåte" (2003), "Om melankoli" (1997) og er sammen med Arnfinn Bø-Rygg redaktør for antologien "Estetisk teori" (2008).
More about the author