Choose format

In stock
NOK 419

Etikk i barnehagen

Syv samtaler om nærhet, omsorg og lykke
Hvilke dilemmaer står barnehageansatte i som omsorgspersoner? Denne boka presenterer et forskningsprosjekt om barnehagelæreres profesjonelle omsorgspraksis og drøfter omsorg i et etisk perspektiv. Syv barnehagelærere deler erfaringer de har fra arbeidet sitt i samtaler med forfatteren. De snakker om følelsers betydning for omsorg, hvordan de har utviklet seg som omsorgsgivere, og hvordan omsorg kan læres. Samtalene tar videre opp spørsmål om rettferdighet og drøfter sider ved ansattes maktbruk og barnas medbestemmelse. Avslutningsvis forteller barnehagelærerne om hvordan de tar vare på seg selv som omsorgsgivere.

Boka legger vekt på å presentere barnehagelærernes refleksjoner. Det er deres tanker, erfaringer og løsninger som er bokas kjerne.

Boka er skrevet for studenter på barnehagelærerutdanningen, men egner seg også godt for alle som ønsker innsikt i omsorgens mange sider i barnehagen.

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029290
  • Publication date: 08.03.2021
  • Book group: 215

Gunnar Magnus Eidsvåg

Gunnar Magnus Eidsvåg er førsteamanuensis på Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger
More about the author