Choose format

In stock
NOK 459

EU- og EØS-relevante tekster

6. utgave
Boken inneholder oppdaterte EU- og EØS-rettslige tekster. Utenriksdepartementet utarbeidet høsten 2011 en norsk oversettelse av Lisboa-traktaten. I denne utgaven av boken er den danske teksten erstattet med den nye norske oversettelsen.
Følgende tekster er inntatt:
- Traktaten om Den europeiske union
- Traktaten om Den europeiske unions virkemåte
- Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter
- EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109
- Avtale om Det europeiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) med Protokoll nr. 1 om gjennomgående tilpasninger og Protokoll nr. 35 om gjennomføring av EØS-reglene
- Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA-avtalen)
- Rettergangsordning for EFTA-domstolen
- Avtale om EFTA-statenes faste komité
- Avtale om tilknytning til Schengen-samarbeidet
- Avtale mellom Kongeriket Norge og Den europeiske politienhet
- Avtale mellom Kongeriket Norge og Eurojust

Samlingen er utarbeidet av Senter for Europarett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Detailed information

  • Pages: 464
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020563
  • Publication date: 02.04.2012
  • Book group: 211

Fredrik Sejersted

Fredrik Sejersted er professor dr. juris og leder av Senter for Europarett.
More about the author