Choose format

NOK 529

Eventer i en beredskapskontekst

Eventer som forskningsområde er i konstant utvikling ved at stadig nye sider av eventer har blitt undersøkt. I denne boka viser forskere fra ulike fagtradisjoner, og dermed med forskjellige perspektiver og teoretiske innfallsvinkler, hvordan eventer og beredskap kan knyttes til ulike kontekster.

Boka retter seg i all hovedsak mot en norsk beredskapskontekst, og en stor andel av kapitlene er relatert til koronapandemien. Pandemien førte til avlysning av eventer eller til eventer uten publikum - og et behov for ny kunnskap når en slik langvarig krise oppstår, viste kunnskapshull om beredskap ved eventer, som må fylles. Dermed har også koblingen mellom eventer og beredskap blitt tydeligere.

Den første halvdelen av boka tar utgangspunkt i koronapandemien og hvilke utfordringer pandemien har skapt for ulike eventinteressenter, og da særlig innen idretten. Den andre halvdelen retter oppmerksomheten mot generelle problemstillinger relatert til beredskap ved eventer.

Boka er en forskningsbasert antologi, men henvender seg også til en bred målgruppe av studenter og praktikere som er interessert i beredskap og eventer.

Redaktører er Therese Dille, Elsa Kristiansen og Ole Boe, som alle arbeider ved USN Handelshøyskolen. Redaktørene er også forfattere av boka Beredskap og sikkerhet i idretten, som ble utgitt i 2022.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215054636
  • Publication date: 22.06.2023
  • Book group: 222

Elsa Kristiansen

Elsa Kristiansen er professor i management ved USN Handelshøyskolen. Hun har forsket mye på situasjonen rundt idrettsutøvere, motivasjon, stressmestring og idrettsarrangementer.
More about the author