Choose format

NOK 399
Expected 2/16/23

Evighetsmennesket

Om teknologi, vitenskap og udødelighet
I USA, i Russland og i Europa er det organiserte bevegelser som mener døden er unødvendig. De arbeider for vitenskap og teknologiutvikling som kan reversere aldring, eller som kan gjenskape bevissthet i maskiner slik at mennesker i fremtiden kan flyttes fra biologiske kropper til kropper av silikon. Mens de venter på denne teknologien, fryser de seg ned i nitrogen.

I denne boken gir forfatteren et portrett av mennesket som ikke vil dø, som vil bli noe annet enn den aldrende, biologiske kroppen. Hun beskriver ambisjonene og prosjektene som de fleste av oss anser som helt ekstreme, men viser også hvorfor denne bevegelsen vokser frem her, hos oss, og nå, i vår samtid. Boken viser hvordan dette ønsket om å leve evig, har rot i noe som er mye mer allment enn bevegelsen selv - hvordan det er et ektefødt barn av en spesifikk kulturhistorie og samfunnskontekst, med røtter i viktige internasjonale vitenskap- og teknologimiljøer.

Boken er skrevet som en antropologisk monografi. Den retter seg mot studenter i sosialantropologi og andre samfunnsfag som arbeider med forholdet mellom mennesker, samfunn og teknologi. Den retter seg også mot et bredere publikum med interesse for tematikken.

Detailed information

  • Pages: 180
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215065151
  • Publication date: 16.02.2023
  • Book group: 214

Annelin Eriksen

Annelin Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Eriksen har forsket på globale religiøse bevegelser, kjønn, sosial og kulturell endring, fremtid og kosmologi. Siden 2019 har hun arbeidet etnografisk med transhumanisme og udødelighetsbevegelser i USA.
More about the author