Choose format

In stock
NOK 399

Evighetsmennesket

Om teknologi, vitenskap og udødelighet

Omtaler:

 • «Eriksen klarer å forene et uhildet og nesten naivistisk blikk på fenomenene hun undersøker, med en enorm tverrfaglig spennvidde i de teoretiske referansene og en god beskrivelse og forståelse av de skjøre grensene mellom vitenskap og populærkultur […] Kanskje kan boken sees på som en slags kompanjong til Lena Lindgrens bestselger Ekko.» -Kjetil Vikene, Forskerforum
 • "Hyperaktuell om evighetsbevegelsen som har som mål å gjøre deg udødelig" - Klassekampen
 • "Annelin Eriksens bok «Evighetsmennesket» er noe så herlig som en antropologisk page turner"- Bjarne Vandeskog, i Norsk antropologisk tidsskrift
 • Les intervju med forfatter her. (Krever abonnement)
 • Abels tårn-podkasten har laget en miniserie på hele tre episoder om boka, hør her.
 • "Boka til Eriksen er vel verdt å lese. Jeg tror ikke det foreligger andre bøker om temaet på norsk, men viktigere er det at den får frem hvordan ideen om evighetsmennesket henger sammen med en kultur vi alle er en del av." - Berit Horn Bringedal, i Tidsskriftet Michael, les anmeldelsen her
Bio-hackere, transhumanister, og utviklere av menneske-maskin-symbioser er i ferd med å flytte de fysiske grensene og rammene for et menneskes liv. Med dette utfordrer de også grunnleggende ideer knyttet til hva det vil si å være et menneske. Kan et menneske, gjennom vitenskap og teknologi, bli noe helt annet enn vi er i dag? Noe helt annet enn den biologiske kroppen? Er hjernen din et informasjonssystem som kan kopieres og lastes opp i maskiner? Vil i så fall bevisstheten også følge med, eller blir resultatet en maskin som bare tenker helt likt deg?

Spørsmålene som melder seg er ikke lette å svare på, hverken i vitenskapelig eller filosofisk forstand. Men at vi er i ferd med å forstå aldring som noe unaturlig og døden som noe unødvendig, er i seg selv en interessant kulturell utvikling. Hvor kommer dette behovet for å leve evig fra? Hvorfor skal mennesket bli noe annet?

Evighetsmennesket gir en kulturhistorisk og kulturanalytisk gjennomgang av tekno-vitenskapelige udødelighetsideer, prosjekter og bevegelser fra USA, Europa og Russland. Forfatteren gir et portrett av mennesket som ikke vil dø, som vil bli noe annet enn den aldrende, biologiske kroppen. Hun viser også hvordan dette ønsket om å leve evig har rot i noe som er mye mer allment enn bevegelsen selv - hvordan det er et ektefødt barn av en spesifikk kulturhistorie og samfunnskontekst, med røtter i viktige internasjonale vitenskaps- og teknologimiljøer.

Boken er skrevet som en populærvitenskapelig antropologisk monografi. Den retter seg mot studenter i sosialantropologi og andre samfunnsfag som arbeider med forholdet mellom mennesker, samfunn og teknologi, samt et bredere publikum med interesse for tematikken.

Detailed information

 • Pages: 168
 • Language: Bokmål/Nynorsk
 • ISBN: 9788215065151
 • Publication date: 20.04.2023
 • Book group: 214
Annelin Eriksen

Annelin Eriksen

Annelin Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Eriksen har forsket på globale religiøse bevegelser, kjønn, sosial og kulturell endring, fremtid og kosmologi. Siden 2019 har hun arbeidet etnografisk med transhumanisme og udødelighetsbevegelser i USA.
More about the author