Choose format

In stock
NOK 729

Ex.Phil. for sosialfag

2. utgave
Pensum til ex.phil. for sosialfagene.
Denne boken er laget for examen philosophicum for sosialfagene. Den presenterer filosofiske emner med relevans for sosialfaglige studieløp. Boken er delt i to tematiske deler: Første del handler om kunnskapsteori og vitenskapsfilosofi og tar for seg spørsmål om hva vitenskap er, og hvordan vi kan frambringe kunnskap. Del 2 tar for seg menneskesyn, etikk og politisk filosofi. Spørsmål om hva et menneske er, og hvordan mennesker bør samhandle, står sentralt her.


Morten Tønnessen er ansvarlig for tekstutvalget. Han er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger, der han er emneansvarlig for ex.phil. ved Institutt for sosialfag. Bokens øvrige bidragsytere er Roar N. Anfinsen, Erik Christensen, Svein Aage Christoffersen, Kjersti Fjørtoft, Nils Gilje, Harald Grimen, Kjell Eyvind Johansen, Trygve Lavik, Jørgen Pedersen, Hans Skjervheim, Lars Fr. H. Svendsen, Simo Säätelä, Arne Johan Vetlesen og Einar Aadland.

Detailed information

  • Pages: 496
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215031248
  • Publication date: 16.07.2018
  • Book group: 217

Morten Tønnessen

More about the author