Choose format

In stock
NOK 479

Excel for økonomistudenter

Excel er et effektivt og uunnværlig arbeids- og analyseverktøy for svært mange i arbeidslivet, og det forventes at økonomistudenter skal beherske det godt når de uteksamineres. Denne pedagogiske boken gir deg et solid grunnlag for å bruke Excel best mulig.

«Excel for økonomistudenter» starter med de grunnleggende funksjonene i Excel og forklarer hvordan vi kan bruke programmet mest mulig effektivt.

Boken tar for seg sentrale tema som formatering, formler, diagrammer, sortering og filtrering, hva-skjer-hvis-analyse, dataanalyse, import av data og Pivottabeller. Den berører også så vidt PowerPivot og makroprogrammering.

I boken er det oppgaver til hvert kapittel. I tillegg blir det lagt ut nyttige nettressurser på bokens nettside under www.nettressurser.no.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031279
  • Publication date: 18.03.2019
  • Book group: 212

Morten Helbæk

Morten Helbæk er utdannet både siviløkonom (NHH) og dr.ing. (NTNU). Han er dosent ved Nord universitet. Helbæk har mange års undervisningserfaring fra høgskoler og universiteter og har tidligere gitt ut lærebøker i operasjonsanalyse, finansmodellering i Excel, finansiering og investering, statistikk og fysikalsk kjemi.
More about the author

Børre Anton Olsen

Børre A Olsen er amanuensis ved Nord universitet, der han underviser i fag innen bedriftsøkonomisk analyse. Han har lenge arbeidet med å integrere bruk av regneark (Excel) i fagene han underviser i.
More about the author