Choose format

In stock
NOK 379

Fagdidaktikk for Kunst og håndverk

I går, i dag, i morgen. 2. utgave
Dette er en innføring i fagtradisjoner, grunnleggende begreper, læreplaner, undervisning og utvikling i Kunst og håndverk. Forfatteren vektlegger de nye aspektene i faget og kombinerer det personlige og det samfunnsetiske perspektivet på opplæringen.

«Fagdidaktikk for Kunst og håndverk» er en oppdatert innføringsbok i fagdidaktikk som har fokus på rollen faget Kunst og håndverk har som allmenndannende fag i et samfunn i endring. Forfatteren drøfter fagets formål, begrunnelser og historie. Det som i dag er skolefaget Kunst og håndverk, har gjennomgått store forandringer siden fagfeltet kom inn i skolens planer på slutten av 1800-tallet. Skiftende samfunnsforhold, materiell utvikling og ideologiske strømninger er blant de faktorene som har påvirket faget, læringsmålene og holdningene.

Kunst og håndverk er et fag som opererer i en rekke spenningsfelt. Faget har gjennom ulike epoker hatt forskjellige tyngdepunkt i spennet mellom tradisjon og innovasjon, kos og nytte, kunnskap og kreativitet - og i spennet mellom kunst og håndverk. Utvikling av læreplanene er denne bokas røde tråd. Fagtradisjoner er supplert med forskning og nyere innsikter om design, arkitektur og miljø i et bærekraftperspektiv.

I denne nye utgaven legger forfatteren vekt på å videreutvikle det samfunnsetiske miljøperspektivet på faget. Kvalitet i elevenes enkle og nære arbeid med materialer og teknikker blir koblet til kvalitet i et større perspektiv på bærekraft og forbruk. Boka er utvidet med mer om både undervisningsmetode og forskning på fagdidaktikk.

Boka er skrevet for lærerstudenter og for alle som underviser i Kunst og håndverk.

Detailed information

  • Pages: 144
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030166
  • Publication date: 14.08.2019
  • Book group: 216

Liv Merete Nielsen

Liv Merete Nielsen er professor ved Avdeling for estetiske fag, OsloMet ¿ storbyuniversitetet. Hun har lang undervisningserfaring i skoleverket og i lærerutdanningen. Med sin bakgrunn som allmennlærer med doktorgrad, har hun et innsideperspektiv på fagdidaktisk forskning innen Kunst og håndverk. Hun har vært en aktiv formidler og forsker, samt vært aktiv i læreplanutvikling.
More about the author