Choose format

In stock
NOK 419

Fast eiendoms rettsforhold

Kort forklart. 2. utgave
I denne boken gir forfatterne en innføring i faget «Fast eiendoms rettsforhold». Tanken er at studentene kan lese boken før de går løs på selve pensum, og dermed få en oversikt over faget. Boken er utstyrt med illustrasjoner og eksempler som skal gjøre det lettere for leseren å få oversikt. Ikke minst fungerer figurene og illustrasjonene som knagger for hukommelsen.
Emner som behandles er fastleggelse av fast eiendoms grenser, offentlig regulering av fast eiendom, hevd, servitutter, sameie og naborettslige spørsmål. Forfatterne har lagt vekt på en pedagogisk tilnærming til dette spennende rettsområdet, blant annet gjennom omfattende bruk av eksempler og illustrasjoner.

«Fast eiendoms rettsforhold, kort forklart» er først og fremst skrevet for studenter ved universiteter og høyskoler, men vil også være nyttig for andre som vil ha en innføring i rettsspørsmål knyttet til fast eiendom.

KIRSTI STRØM BULL er professor ved Institutt for privatrett, UiO. Hun har undervist i faget fast eiendoms rettsforhold i flere år.

NIKOLAI K. WINGE er førsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU. Han underviser i forvaltningsrett/miljørett og fast eiendoms rettsforhold.

Detailed information

  • Pages: 168
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024851
  • Publication date: 03.07.2015
  • Book group: 211

Nikolai K. Winge

Nikolai K. Winge er daglig leder i Holth & Winge AS. Han har mange års erfaring med undervisning innen forvaltningsrett, miljørett og fast eiendoms rettsforhold.
More about the author

Kirsti Strøm Bull

Kirsti Strøm Bull er professor emerita ved Institutt for privatrett ved UiO. Hun har tidligere undervist i faget fast eiendoms rettsforhold i flere år.
More about the author