Choose format

In stock
NOK 459

Filmmusikk

Historie, analyse, teori. 2. utgave
Denne boken har høstet internasjonal anerkjennelse og første utgave er blant annet oversatt til engelsk og kinesisk. Peter Larsen beskriver filmmusikkens utvikling fra de første stumfilmene frem til den moderne lydfilmen. I denne andre utgaven er det, foruten generell oppdatering, også lagt til et kapittel om filmmusikk i tiden etter 1990.
Underveis i sin historiske gjennomgang tar forfatteren for seg filmmusikkens grunnfunksjoner med utgangspunkt i en rekke næranalyser av klassiske filmer som Fritz Langs Metropolis, Howard Hawks' The Big Sleep, Alfred Hitchcocks North by Northwest og flere andre. Analysene demonstrerer både noen generelle synspunkter på filmmusikk og noen praktiske grep som kan danne grunnlaget for andre filmmusikalske analyser. I bokens avsluttende kapitler diskuteres sentrale teoretiske spørsmål knyttet til filmmusikkens psykologiske funksjoner.

Boken er den første samlede fremstilling av filmmusikkens historie og teori på norsk.

«Filmmusikk i dag er ikke bare der for å underbygge filmen, nei den er nok like viktig som skuespillet og regien. Da er det riktig og viktig og ha en bok om emnet som evner å fortelle om dens utvikling fra 1800 tallet fram til dagens digitale virkelighet. Boken anbefales alle som er opptatt av film og musikk som noe mer enn tidtrøyte, for denne boken gir ett svært godt utgangspunkt for å forstå både filmen og musikken.»
Tore Stemland i Musikk fra Norge

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021232
  • Publication date: 30.09.2013
  • Book group: 216

Peter Larsen

Peter Larsen (f. 1943), er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har vært leder for forskningsprosjektet Fotografiet i kulturen, Norges forskningsråd, Program for kulturforskning (2003-2007) og har publisert en rekke arbeider om fotografi, film og medievitenskap. Blant hans siste utgivelser er «Ibsen og fotografene» (Universitetsforlaget 2013), «Norsk fotohistorie. Frå daguerreotypi til digitalisering» (Det norske Samlaget, 2007), sammen med Sigrid Lien og «Filmmusikk. Historie, analyse, teori» (Universitetsforlaget 2005 og 2013) og «Album. Fotografiske motiver» (Spartacus, 2004). Peter Larsen var også, sammen med Liv Hausken, redaktør for verket «Medievitenskap 1-4» (Fagbokforlaget, 1999 og 2008).
More about the author