Choose format

In stock
NOK 649

Filosofihistorie. NYN

Innføring i europeisk filosofihistorie med særleg vekt på vitskapshistorie og politisk filosofi. 8. utgave
Ei velrenommert innføring i vestleg filosofihistorie og eit verdifullt supplement for lesing av filosofiske tekstar.
«Filosofihistorie» er ein fagleg solid og oversiktleg introduksjon til filosofiens historie. Framstillinga er drøftande og aktualiserande. Boka inneheld utvalde originaltekstar og er utstyrt med margtekstar, spørsmål etter kvart kapittel, litteraturlister, saks- og personregister og noteapparat.

1. utgåve av dette prisbelønte læreverket ble utgitt i 1970 med tittelen «Innføring i politisk filosofi: frå antikken til nyare tid». 8. utgave er oppdatert og oppstramma og har fleire nye, sterke bidragsytere.

Boka er omsett til engelsk, tysk, fransk, arabisk, russisk, kinesisk, usbekisk, tadsjikisk, azeri, tyrkisk, persisk, serbisk, koreansk, dansk, svensk og islandsk.


«I have read Gunnar Skirbekk's History of Philosophy in the first German translation of 1993 - it was a translation from the fourth Norwegian edition of 1987. These dates alone are telling. There are good reasons for the fact, that these two volumes are both best-sellers and long-sellers: they present us with the most interesting and innovative history of Western Philosophy I know of. The author is an original mind who never writes in the style of a mere history of ideas but presents each of them as a result of interconnected problem-solving processes.»

Jürgen Habermas, Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt

Detailed information

  • Pages: 520
  • Language: Nynorsk
  • ISBN: 9788215011707
  • Publication date: 13.08.2007
  • Book group: 217

Anne Granberg

Anne Granberg er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Er medforfatter av "Filosofihistorie" (8. utg. 2007) og "Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur" (2004), sammen med Erik Brown.
More about the author

Cathrine Holst

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet CORE Senter for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning. Cathrine Holsts faglige interesser er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori og kjønnsforskning.
More about the author

Gunnar Skirbekk

Gunnar Skirbekk er professor emeritus i filosofi ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen. Har utgitt en rekke bøker, bl.a. "Filosofihistorie" (8. utgave 2007) og "Den filosofiske uroa" (2005).
More about the author

Nils Gilje

Nils Gilje er professor ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen. Er bl.a. medforfatter av "Filosofihistorie" (8. utgave 2007) og 6-bindsverket "Norsk idéhistorie" (2001-2003) og "Samfunnsvitenskapenes forutsetninger (1993), sammen med Harald Grimen.
More about the author

Rasmus T. Slaattelid

Rasmus T. Slaattelid er førsteamanuensis ved Senter for Vitskapsteori, Universitetet i Bergen. Han er medforfatter av 8. utgave av "Filosofihistorie" (2007).
More about the author