Choose format

NOK 299
Expected 12/23/24

Finansiell analyse og verdsettelse

Arbeidsbok
Oppgavetrening er et viktig redskap når du skal lære deg finansiell analyse og verdsettelse.

Arbeidsboken følger samme struktur som læreboken, og inneholder en rekke oppgaver, grundige løsningsforslag og «test deg selv»-oppgaver. Du finner løsningsforslagene til de fleste av oppgavene både i pdf-format og Excel


Om læreboken:

Trenger du en innføring i finansiell analyse og verdsettelse? Her får du de grunnleggende modellene og de vesentlige begrepene. Og du forstår hva du kan bruke dem til.

For å verdsette en bedrift, må du gå bak regnskapstallene. Forfatteren forklarer hva du må analysere er og hvorfor det er nødvendig. Han gir deg en verktøykasse for å analysere for eksempel:

· forretningsstrategi
· regnskap
· kapitalkostnad og kapitalstruktur
· lønnsomhet
· vekst
· prognoser

Du må bruke ulike modeller for verdisetting ut fra hva slags type bedrift du skal verdsette. Her får du god innsikt i verdsettelse med nåverdimodeller, markedsbasert verdsettelse og verdsettelse av private firmaer.


«Finansiell analyse og verdsettelse» er skrevet med økonomistudenter på andre og tredje år bachelor som hovedmålgruppe, men er også velegnet for førsteårsstudenter på masternivå, og for alle med interesse for faget.

Boken inneholder en rekke illustrerende eksempler, mange med løsning i Excel. Den har også en egen oppgavesamling. Løsningsforslag til de fleste av disse finner du både i pdf-format og Excel.

Bokverket har en egen nettside med nyttige ressurser for studenter og forelesere:

www.nettressurser.no/finansiell-analyse

Detailed information

  • Pages: 250
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215058153
  • Publication date: 23.12.2024
  • Book group: 212

Ignacio García de Olalla

Ignacio García de Olalla er førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi på Handelshøyskolen BI.
More about the author