Choose format

In stock
NOK 419

Flyktningers psykiske helse

Anmeldelser

- Nyttig om flyktninger

tidsskriftet.no

Anmeldelse i ugeskriftet.dk

ugeskriftet.dk

Hvordan kan helsepersonell best ta imot og behandle flyktninger?
Flyktninger har en krevende vei til Norge, ofte preget av store påkjenninger og overgrep. Hjemlandet er forlatt, og de har mistet ikke bare nære personer og hjemlig kultur, men også sine framtidsmuligheter. Tortur og andre systematiske overgrep sikter nettopp mot å ødelegge menneskets tro på seg selv og framtida.

Men det finnes mange selvhelende krefter i mennesker og i grupper. Måten vi tar imot og behandler flyktninger på, er avgjørende for at disse kreftene skal få utfoldelse.

Sverre Varvin har mer innsikt og erfaring i flyktningers liv og helse enn de fleste. Målet med boken er å gi helsepersonell «håndteringskompetanse»: for eksempel hvordan krigstraumer kommer til uttrykk, hvordan man kan samhandle med et menneske som er i en slik desperat livssituasjon, de vanligste helseplagene, hvordan man kan identifisere depresjon, hvordan man bruker tolk m.m.

«Anbefales.»
«Tidsskrift for Den norske legeforening»

Sverre Varvin er professor i psykisk helsearbeid, Fakultet for helsefag (HF) ved OsloMet, Storbyuniversitetet.

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029481
  • Publication date: 28.05.2018
  • Book group: 213

Sverre Varvin

Sverre Varvin er psykiater og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
More about the author