Choose format

In stock
NOK 339

Flyktningers psykiske helse

Hvordan kan helsepersonell best ta imot og behandle flyktninger?
Flyktninger har en krevende vei til Norge, ofte preget av store påkjenninger og overgrep. Hjemlandet er forlatt, og de har mistet ikke bare nære personer og hjemlig kultur, men også sine framtidsmuligheter. Tortur og andre systematiske overgrep sikter nettopp mot å ødelegge menneskets tro på seg selv og framtida.

Men det finnes mange selvhelende krefter i mennesker og i grupper. Måten vi tar imot og behandler flyktninger på, er avgjørende for at disse kreftene skal få utfoldelse.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215033211
  • Publication date: 01.06.2019
  • Book group: 893

Sverre Varvin

Sverre Varvin er psykiater og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
More about the author