Choose format

In stock
NOK 599

Folkemordenes svarte bok

2. utgave
I Folkemordenes svarte bok fortelles historiene om folkemord og politiske masseovergrep i det tjuende århundret fram til vår egen tid.
Forskningen på folkemord i nær fortid gir stadig nye viktige innsikter, og har gjort det nødvendig og mulig med en omfattende oppdatering av denne boken fra 2008. Den nye utgaven er bedre tilpasset undervisningsformål, med flere og kortere kapitler, og dekker en større del av fagfeltet.

Bidragsytere: Vibeke Banik, Nik. Brandal, Bjarte Bruland, Nils Christie, Jan Egeland, Tore Linné Eriksen, Bernt Hagtvet, Marco Attila Hoare, Morten A. Iversen, Bent Jensen, Chalak Kaveh, Ben Kiernan, Anders Kjøstvedt, Pål Kolstø, Evelin Gerda Lindner, Janne Haaland Matlary, Trond Risto Nilssen, Ragnar Næss, Kaja Sinead Selvik, David Simon, Marianne Soleim, Johan Stenshorne, Ellen Emilie Stensrud, Øystein Sørensen, Dag Einar Thorsen, Olle Törnquist, Arne Johan Vetlesen og Bjørn Westlie.

Detailed information

  • Pages: 592
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020884
  • Publication date: 03.02.2014
  • Book group: 214

Dag Einar Thorsen

Dag Einar Thorsen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han har skrevet doktoravhandling om antitotalitær tenkning i det tjuende århundret.
More about the author

Nikolai Brandal

Nik. Brandal (f. 1973) er stipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo hvor han blant annet forsker på politisk radikalisering på 1960- og 70-tallet. Han har tidligere skrevet om 2. verdenskrig og okkupasjonshistorien og var også redaksjonssekretær og bidragsyter i Folkemordenes svarte bok (Universitetsforlaget, 2008).
More about the author