Choose format

In stock
NOK 539

Forebygging av kriminalitet

Forfatteren har utviklet en ny helhetlig modell for forebygging av kriminalitet, basert på ni mekanismer.
Han viser hvordan modellen kan anvendes på fem helt forskjellige former for kriminalitet: Innbrudd i bolig, kriminelle ungdomsgjenger, bilkjøring i rus, terrorisme og organisert kriminalitet med utspring i 1 % MC-klubber. De forebyggende mekanismene er de samme for alle kriminalitetsformer, men virkemidlene som kreves for å aktivere dem er ulike.

Boken demonstrerer på en lett forståelig måte at ingenting er så praktisk som en god teori. Den vil appellere både til forskere, studenter og praktikere.


«Forebygging av kriminalitet» er en ambisiøs bok. Målet for boken er «å utvikle en generell og helhetlig modell for forebygging av kriminalitet». Selv om Bjørgo ikke er den første som forsøker seg på noe slikt, er han utvilsomt blant de mest vellykkede.
Scott H. Decker
PhD, Foundation Professor, School of Criminology and Criminal Justice, Arizona State University.

Dette er et verk som ikke bare bør finnes på politistasjoner og kommunehus, men som bør leses og brukes av alle som har som oppgave å forebygge kriminalitet.
Yngve Carlsson
spesialrådgiver kriminalitetsforebygging i KS, Kommunesektorens organisasjon.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019956
  • Publication date: 16.02.2015
  • Book group: 211

Tore Bjørgo

Tore Bjørgo er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen i Oslo og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. I mer enn 25 år har han forsket på terrorisme og annen voldelig ekstremisme, gjengkonflikter, organisert kriminalitet og kriminalitetsforebygging. Han har vært rådgiver for en rekke kommuner, offentlige etater, frivillige organisasjoner, statlige myndigheter og internasjonale organisasjoner som EU og FN. Han har utgitt 12 bøker, deriblant Vold, rasisme og ungdomsgjenger: Forebygging og bekjempelse (1999), Root Causes of Terrorism (2005); Perspectives of Police Science in Europe (2007); Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement (2009), og Strategies for Preventing Terrorism (2013).
More about the author