Choose format

In stock
NOK 449

Foretaksfinans

Foretaksfinans er tilpasset videregående bachelorkurs i finansiering og investering for økonomisk-administrative fag.

Boken handler om foretakets finansielle beslutninger, slik som fastsettelse av rentekostnad i investeringsprosjekter, valg av egenkapital og gjeld, valg av utbyttebetaling eller tilbakekjøp av aksjer.

Boken preges gjennomgående av moderne finansteori. Den behandler porteføljeteori, kapitalverdimodellen og opsjonspristeori.

Foretaksfinans er skrevet primært for det tredje året i bachelorstudiet, men kan også brukes i introduksjonskurs på masternivå i et siviløkonomstudium. Boken kan også være nyttig for ansatte i næringsliv og forvaltning.

Oppgaver, hvorav noen med løsningsforslag, finner du på bokens side under www.nettressurser.no/foretaksfinans.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215039794
  • Publication date: 22.11.2019
  • Book group: 893

Øystein Strøm

Øystein Strøm er professor i bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor han har undervist i fagfeltet foretaksfinans i en årrekke. Han har publisert en rekke fagartikler i internasjonale tidsskrifter, spesielt innenfor feltene virksomhetsstyring («corporate governance») og mikrofinans.
More about the author