Choose format

In stock
NOK 449

Forhandlinger

4. utgave
Vi forhandler ofte, både privat og på jobb. Måten vi forhandler på, påvirker resultatet, og forhandlinger kan læres. Dette er utgangspunktet for denne boka som tar for seg strategiutforming, prosesshåndtering og typiske utfordringer i forhandlinger.
Boka henvender seg til alle som ønsker å utvikle sin kompetanse i planlegging og gjennomføring av forhandlinger. Siden den fokuserer på strategiske og psykologiske sider ved forhandlinger, er den relevant for alle typer konfliktsituasjoner og forhandlinger, både mellom enkeltpersoner, innen og mellom organisasjoner, både i privat og offentlig sektor.

4. utgaven av denne klassiske boken har vært gjenstand for en gjennomgående faglig oppdatering og grundig revidering. Blant annet er improvisasjonsaspekter i forhandlinger viet plass og forfatteren går lengre i å gi praktiske råd til typisk utfordringer i forhandlingssituasjoner.

«Det kommer godt frem at Rognes har jobbet med dette feltet i mange år; han gir konkrete tips gjennom hele boken for hvordan en kan håndtere ulike situasjoner for å få et fordelaktig utfall. Boken er lettlest og kapitlene henger sammen på en logisk måte. For meg som praktiker var dette en veldig nyttig bok som jeg vil dra nytte av i min hverdag.»
Mari Blikom i Scandinavian Journal of Organizational Psychology Vol.1/2015

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024622
  • Publication date: 09.02.2015
  • Book group: 212

Jørn Kjell Rognes

Jørn Kjell Rognes er professor ved Norges Handelshøyskole. Han er utdannet siviløkonom fra England (University of Manchester) og Norge (NHH) og har doktorgrad fra USA (Kellogg School of Management, Northwestern University). Han har også vært gjesteforsker ved The Program on Negotiation, Harvard Law School. Rognes har over 30 års erfaring med undervisning og forskning innen konflikthåndtering og forhandlinger.
More about the author