Choose format

In stock
NOK 419

Formidling av kunst til barn og unge

2. utgave
Forfatteren er opptatt av at formidling av kunst ikke dreier seg om noen fasit og riktige svar, men å vise den samme undring, nysgjerrighet og vitelyst som skal vekkes hos barna. Denne andre utgaven er det oppdatert og noe omarbeidet, en del bilder er skiftet ut og noen nye perspektiver og teorier er presentert.
Kunstformidlingen er en prosess som foregår over tid. Dette gjelder enten det er et museums- eller galleribesøk det er snakk om, eller det er kunstmøter via illustrasjoner i lærebøker, kunst i billedbøker eller på kunstkort, eller posters i barnas vanlige læremiljø. Denne boka loser pedagogen gjennom disse prosessene, og inspirerer til å bli en mer bevisst kunstformidler.

Boken er skrevet for pedagoger som skal dekke hele aldersspennet fra 0 til 16 år. Dette skyldes særlig ønsket om å fremme en felles grunnholdning til kunstformidling hos de lærerne som elevene møter fra barnehage til ungdomsskole.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021904
  • Publication date: 17.04.2013
  • Book group: 216

Arne Marius Samuelsen

Arne Marius Samuelsen underviser ved Høgskolen i Telemark, og har arbeidet mye med førskolepedagogikk og kunstformidling til barn og unge. Han har arbeidet i grunnskolen og har skrevet lærebøker samt bøker om barnelitteratur.
More about the author