Choose format

In stock
NOK 499

Forskjeller i klassen

Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen
Hvilke forskjeller finnes i klassen og hva betyr de? Boka har mange spennende artikler som går rett på læring, læringssituasjoner, læringsmiljø, og viktigst: på elevkunnskap, det å forstå kjønn i en elevkontekst.
Kjønn skapes i en kontekst, og det er utgangspunktet for denne boka. Jenter og gutter vokser opp i ulike miljøer der kjønn har ulik betydning og ulikt innhold. Kjønn kommer til uttrykk på ulike måter i ulike etnisiteter og sosiale klasser og endrer seg med alder. Det henger også sammen med den konkrete sammenhengen der samhandlingen mellom elevene og lærerne finner sted: skolen og klassen.

Boka henvender seg til alle med interesse for barn, ungdom, kjønn og skole, men den er særlig blitt skrevet for lærere og lærerstudenter. Boka gir ingen oppskrifter på undervisning, men ser det som skjer i klasserommet i en bredere sammenheng. Målet er at analysene og eksemplene i boka kan bidra til å skjerpe lærernes blikk og forståelse for hva kategorier som kjønn, klasse og etnisitet betyr i klasserommet, for læringsprosessene som finner sted der, og hvordan dette igjen kan ha konsekvenser for elevenes fremtid.

Boka redaktør er professor Harriet Bjerrum Nielsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Bidragsytere er Monica Rudberg, Rasmus Kleppe, Stian Overå, Helene Toverud Godø, Heidi Eng, Ingunn Marie Eriksen, Helene Aarseth og Beret Bråten.

"Denne boka punkterer myten om en feminisert skole, og den gjør det med sylskarpe forskningsresultater." (Marie Laland Ekeli, Magasinet Voksne for barn)

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023274
  • Publication date: 16.06.2014
  • Book group: 215

Harriet Bjerrum Nielsen

Harriet Bjerrum Nielsen er professor i pedagogikk og kjønnsforskning og leder av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på barn og ungdom i et kjønnsperspektiv i en årrekke. Hun har blant annet gitt ut bøkene Jenteliv og likestillingslære (Cappelen 1988), Historien om jenter og gutter (Universitetsforlaget 1989), Psychological Gender and Modernity (Universitetsforlaget 1994) og Moderne jenter: tre generationer på vei (Universitetsforlaget 2006) - de siste tre skrevet sammen med Monica Rudberg.

(Foto: Inger Marie Grini)
More about the author