Choose format

In stock
NOK 389

Forskningssirkler som modell for fagutvikling

Erfaringer fra tjenestetilbud til personer med utviklingshemming
Kunnskapsbasert praksis (KBP) innebærer at fagutøvere i praksisbruker ulike kunnskapskilder: forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerens kunnskap og behov.

Her presenteres en antologi om forskningssirkler som modell for fagutvikling i tjenestetilbud til personer som har utviklingshemming. Det er erfaringer og kunnskap fra tre forskningssirkler: 1. Utviklingshemming og psykisk helse, 2. Utviklingshemming og utfordrende atferd og 3. Samspill og kommunikasjon med personer som har utviklingshemming av alvorlig grad.

Forskningssirkler er tidligere utprøvd som modell for kompetanseutvikling både i Sverige og Norge. I Norge er forskningssirkler utprøvd både i barnevernstjenester og i utdanningssektoren. Så langt vi vet, er dette første gang forskningssirkler er utprøvd i tjenesteområder for utviklingshemmede.

Boken er skrevet for bachelorstudenter innenfor helsefag (vernepleie, ergoterapi mfl.) og i noen grad for masterstudenter.

Laila Luteberget er førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole, Campus Sandnes.
De øvrige bidragsyterne presenteres i boken: Ulf Berge, Kirsten Jæger Fjetland, Tor Magne Fjetland, Anita Gjermestad, Vibeke Glørstad, Elisabeth Kiær, Maja Nielsen, Aase Ramsfjell og Dag Einar Winsnes.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215033488
  • Publication date: 30.09.2019
  • Book group: 213

Laila Luteberget

More about the author