Choose format

In stock
NOK 579

Forstå programmering

- med Java. 2. utgave
«Forstå programmering - med Java» er en innføringsbok i programmering, skrevet for IT-studenter ved høgskoler og universiteter. Boken er også godt egnet for dem som vil lære seg programmering på egen hånd.

Java er valgt som programmeringsspråk i boken. Det er et ryddig språk, er blant de mest brukte språkene i undervisning og i praksis og har stor overføringsverdi til andre språk.

Den pedagogiske tankegangen er å bygge forståelse «bottom-up», ofte omtalt som «objects last». Språkelement som tilordning, valg, løkker og metoder blir grundig forklart før mer abstrakte, objektorienterte begrep gradvis blir introdusert.

Denne 2. utgaven er oppdatert i tråd med utviklingen av Java. Den største endringen er at JavaFX erstatter Swing for grafisk brukergrensesnitt og animasjon.

På nettsiden finner du programkode til eksemplene, løsningsforslag til oppgavene, kom-i-gang-beskrivelser for bruk av verktøy samt andre læringsressurser: www.nettressurser.no/programmering

Detailed information

  • Pages: 456
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031286
  • Publication date: 07.01.2019
  • Book group: 218

Roy M. Istad

Roy M. Istad er cand.scient. i matematikk fra Universitetet i Trondheim. Han er ansatt som førstelektor i matematikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han underviser i matematiske emner og programmering.
More about the author

Bjørn Kristoffersen

Bjørn Kristoffersen er cand. scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo, med kurs i universitetspedagogikk. Han har undervist i programmeringsspråk og teoretiske emner på hovedfagsnivå samme sted. Kristoffersen er førstelektor i informatikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for økonomi og IT. Han underviser i databaser, programmering og web.
More about the author