Choose format

In stock
NOK 299

Fortellinger om flukt

I mange norske klasserom sitter det elever som har flyktet fra hjemlandet sitt til Norge. Ved å gi leseren innblikk i historien til ti ungdommer belyser Fortellinger om flukt spørsmål blant annet om hva ungdommene har flyktet fra, hva som skjedde på flukten til Norge, og hvordan opplevelsene preger dem i dag.
Fortellinger om flukt er basert på intervjuer med elever som har flyktet enten alene eller sammen med familien sin. Boken består som antydet av ti fortellinger, og til hver fortelling hører det en illustrasjon av Stian Hole og en faktatekst. Enkeltvis løfter fortellingene fram forskjellige sider ved å flykte, og sammen gir de innblikk i dagsaktuelle temaer, som identitet, utenforskap og håp. Målet med boken er å gi unge mennesker bak statistikk og nyhetsoverskrifter et ansikt.
Lisbeth M. Brevik (førsteamanuensis og forskerutdanningskoordinator ved Universitetet i Oslo) og Nora E. Hesby Mathé (førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo) har skrevet et forord til boken. Forordet setter en faglig ramme rundt fortellingene som knytter dem til temaer som demokrati, medborgerskap og livsmestring.

Bokens målgruppe er ungdommer, lærere og lærerstudenter. Fortellingene er et godt utgangspunkt for klasseromsdialog, men de kan og bør også leses utenfor klasserommet, ettersom de åpner for en forståelse av det flerkulturelle samfunnet vi lever i.

Forfatterne av boken er Shilan Ahmadian, PhD-kandidat ved Universitetet i Oslo og lektor i norsk og engelsk, Ingeborg Aspfors-Sveen, lektor i samfunnsfag, engelsk og historie og Camilla Bruu Næsmo, lektor i norsk, psykologi og samfunnsfag.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215047621
  • Publication date: 30.09.2021
  • Book group: 893

Shilan Ahmadian

PhD-kandidat ved Universitetet i Oslo og lektor i norsk og engelsk.
More about the author

Ingeborg Aspfors-Sveen

Lektor i samfunnsfag, engelsk og historie.
More about the author
Camilla Bruu Næsmo

Camilla Bruu Næsmo

Lektor i norsk, psykologi og samfunnsfag.
More about the author