Choose format

In stock
NOK 929

Forurensningsansvaret.

det økonomiske ansvaret for å forebygge, reparere og erstatte skade ved forurensning
Forfatteren behandler reglene om økonomisk ansvar etter forurensningsloven. Han drøfter ansvar for å forebygge forurensning, reparere en skade som er oppstått, og erstatning for forurensningsskade.
Boken er en forkortet utgave av avhandlingen Forurenseren skal betale. Den behandler reglene om økonomisk ansvar etter forurensningsloven, og drøfter ansvar for å forebygge forurensning, reparere en skade som er oppstått, og svare erstatning for forurensningsskade. Har oversikt over forkortelser, internasjonale konvensjoner, forarbeider til lover og andre offentlige dokumenter, dommer, litteraturliste og stikkordregister.

Dr.juris Hans Chr. Bugge har vært professor i miljørett ved Universitetet i Oslo siden 1998.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788251838160
  • Publication date: 01.03.1999
  • Book group: 211

Hans Chr. Bugge

Hans Chr. Bugge er professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han ble Docteur de Spécialité (regional planlegging) ved Universitetet i Paris II i 1972 og dr. juris ved Universitetet i Oslo i 1998. Bugge har også bakgrunn som bl.a. embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør for Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp.
More about the author