Choose format

In stock
NOK 879

Forurensningsansvaret.

det økonomiske ansvaret for å forebygge, reparere og erstatte skade ved forurensning
Forfatteren behandler reglene om økonomisk ansvar etter forurensningsloven. Han drøfter ansvar for å forebygge forurensning, reparere en skade som er oppstått, og erstatning for forurensningsskade.
Boken er en forkortet utgave av avhandlingen Forurenseren skal betale. Den behandler reglene om økonomisk ansvar etter forurensningsloven, og drøfter ansvar for å forebygge forurensning, reparere en skade som er oppstått, og svare erstatning for forurensningsskade. Har oversikt over forkortelser, internasjonale konvensjoner, forarbeider til lover og andre offentlige dokumenter, dommer, litteraturliste og stikkordregister.

Dr.juris Hans Chr. Bugge har vært professor i miljørett ved Universitetet i Oslo siden 1998.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788251838160
  • Publication date: 01.03.1999
  • Book group: 211

Hans Chr. Bugge

Hans Chr. Bugge ble Docteur de Spécialité (regional planlegging) ved Universitetet i Paris II i 1972 og dr. juris ved Universitetet i Oslo i 1998. Bugge har tidligere bakgrunn som bl.a. embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør for Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp. Han ble professor i miljørett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, i 1998 og er professor emeritus siden 2012.
More about the author